Alba Service logo
Personuppgifter

Alba Service

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Alba Service avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Alba Service och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Alba Service samt andra tjänster som Alba Service och/eller samarbetspartners har tillhandahållit.

Alba Service använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.

Alba Service behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, etc.

KREDITUPPLYSNINGAR


Alba Service förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. Alba Service äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden. 

MEDARBETARE


Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning.