Alba Service logo
Vad betyder ekologisk städning egentligen?

Alba Service

Vad betyder ekologisk städning egentligen?

Ekologiskt innebär att något odlas utan användning av konstgjorda bekämpningsmedel och gödningsmedel. Ordet används vanligtvis i samband med matvaror.


Miljövänliga rengöringsmedel


När det gäller rengöring anses det ekologiskt att använda miljövänliga, naturligt biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel. Vi strävar efter att använda sådana produkter för att minimera vår påverkan på miljön.


Effektiv rengöring utan giftiga medel


För att kunna erbjuda effektiv städning till ett rimligt pris måste vi arbeta snabbt och använda oss av effektivare produkter än vanliga hushållsrengöringsmedel. Traditionella professionella rengöringsmedel innehåller ofta starka, giftiga och miljöskadande substanser. Vi tror dock inte att ett rengöringsmedel behöver vara giftigt för att vara effektivt.


Miljömedvetenhet är vår prioritet


På Alba Service har vi en stark miljömedvetenhet och vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi har en miljöpolicy som utgör en viktig del av vår verksamhet för att förhindra nedsmutsning och bevara vår miljö.


Våra kriterier för produkter


  • Vi ansåg att det inte räckte att använda Svanenmärkta rengöringsmedel. Vi arbetar endast med produkter som är märkta med Bra Miljöval. Detta är en garanti för att produkterna inte innehåller några giftiga och svårnedbrytbara kemikalier eller miljöfarliga tensider. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna märkning och drivs utan vinstintresse. Detta innebär att den är oberoende och en märkning som ställer upp höga krav. Det är den enda märkningen i Sverige som kommer från en miljöorganisation.
  • Vi ställer krav på att även förpackningarna ska vara så långt som möjligt nedbrytbara, men åtminstone återvinningsbara och som produceras på ett hållbart sätt.
  • Produkterna måste vara svenskproducerade för att undvika onödiga transporter och för att stödja lokala företag.


Fördelarna med vårt engagemang


Genom vårt miljöengagemang minskar vi risken för exponering av barn och djur för hälsofarliga produkter, och vårt städteam utsätts inte för starka medel och giftiga kemikalier. Vi bidrar också till en mer hållbar miljö och räddar vår enda planet.


Våra hållbarhetsåtgärder


Vi integrerar miljöarbetet i vår långsiktiga planering, utbildar och engagerar vår personal i miljöfrågor, och strävar efter att minimera användandet av kemikaliska produkter. Vi källsorterar vårt avfall, doserar rengöringsmedel korrekt för minskad förbrukning och miljöbelastning, och försöker minska användandet av elektroniska apparater vid städning. Vi strävar också efter att använda återanvändbara handskar och minimerar användandet av engångsartiklar.


Vår ansvarskänsla


Vi tar vårt ansvar för miljön på allvar och vill vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid. Genom vårt miljömedvetna arbete och våra hållbarhetsåtgärder hoppas vi kunna inspirera andra att också göra skillnad.